#GaiNagusiak

Euskal Herrriko Unibertsitatea, Ingeniaritza Kimikoa, Javier Bilbao Elorriaga


Deskribapena:
Erregai eta lehengai petrokimikoak lortzeko prozesu katalitikoen garapena.
Katalizatzaile azido eta bifuntzionalen berrikuntza eta garapena eta modelaketa zinetikoa.
Erreaktoreen diseinua eta simulazioa eta erreakzio-estrategiak prozesu berrietan.
Cracking katalitikoan berrikuntzak.
Erreakzio kimiko katalitikoen ingeniaritzan oinarrizko aspektuak eta aspektu metodologikoak.
Fluidodinamika eta gas-solido kontaktuzko erreaktoreen diseinua hondar-materialak balorizaziorako.
Spouted Bed-en ikerketa fluidodinamikoa eta modelaketa.
Hondakinen balorizazioa( landare biomasa, plastikoak, neumatikoak, ...)erreketaren eta pirolisiaren bitartez.

Erakunde-mota: Unibertsitatea

Helbidea: Sarriene auzoa z/g

Herria: Leioa

Probintzia: Bizkaia

URLa: www.ehu.es

Laguntzailea: